چک لیست علائم حیاتی (کنترل فشارخون)

گرفتن فشار خون یکی از پروسیجرهای مهم در پرستاری می‌باشد که همواره توسط پرستاران در بالین مورد استفاده قرار می‌گیرد از این رو انجام صحیح آن اهمیت بسیاری دارد. همچنین این پروسیجر یکی از مواردی است که در امتحانات عملی (آسکی) وبالین مورد توجه اساتید و مربیان پرستاری است و جزء پروسیجرهای اصلی درس اصول […]

چک لیست برقراری یک محیط استریل

چک لیست برقراری یک محیط استریل.pdf

چک لیست خارج کردن سوند بینی-معده ای(NGT)

خارج کردن سوند بینی معده ای در این قسمت فایل چک لیست خارج کردن سوند بینی-معده ای قرار داده شده فرمت فایل PDF  

چک لیست وارد کردن سوند بینی-معده ای(NGT)

سوند بینی-معده ای،قرار دادن،NGT،چک لیست وارد کردن سوند بینی معده ای